Steinerskolen i Moss.

Skolen startet i Rygge på det opprørsglade 70-tallet. 
Mange foreldre var skuffet etter det de satt igjen med etter 7, 10 eller 12 år med pultsitting. Mange hadde lest ”Jonas” og artikler av Jens Bjørneboe. Begrepet Steinerskole var kjent, og mange så en mulighet til å gi barna en rikere skolegang. 

En gruppe foreldre innkalte til møter, kvalifiserte lærere ble kontaktet og elevene strømmet til. Noen kom helt fra Ås og Drøbak.

I 10 år holdt skolen hus i en etter hvert temmelig falleferdig bygning ved Bygdetunet (Les mer...)