Priser for skolen

Barnetrinn (1.–7.-klasse)     2195.-*
Ungdomstrinn (8.–10.-klasse) 2595.-
Videregående 2150.-


Det er mulighet for å søke om søskenmoderasjon. 

For ditt første barn betales det fullpris, se over. Ved barn nr. 2 gis det 50% rabatt. Fra barn nr. 3 gis det 100% rabatt.*
Søknadsskjema finner du både under "Skjema" og ved å trykke deg inn på "Søk plass".

*Det som er markert med rødt gjelder fra skolestart høsten 2020, altså fra august 2020.