Grønn skole


Målet med GrønnPlan er å øke trivselen på skolen, utnytte utearealene som pedagogisk arena og å være en klimavennlig skole. Planen skal ivareta en samlet forvaltning av utearealene på skolen.Dener i tråd med skolens lærerplan og miljø & solidaritetsplan, der en grønn profil står sentralt for skolens videre utvikling, og har som målsetning å konkretisere dette arbeidet.

GrøntFlagg–sertifiseringen inngår som en del av denne strategien. Hvert år velger vi ett nytt tema som skolen aktivt jobber med gjennom hele skoleåret. I inneværende år har en plan for kildesortering stått sentralt.

Det er dannet et GrøntRåd, som utarbeider og samordnerplaner for hvordan skolen kan bli mer miljøbevisst og aktivt bruke utearealene som pedagogisk arena. Eks: gjennom skogsturer, hagebruk, skjøtsel av tomten, utekjøkken, kildesortering og kompostering. I rådet sitter gartneren, lærere fra trinnene, elever, en forelder og en repr. fra ledelsen.

Med fokus på hva elevene spiser, ble Gull i Munn prosjektet ivarksatt.
En av milepælene som er nådd er Debios valørmerke i gull, med blant annet over 90 % økologiske råvarer. En hel dag ble satt av til fest og kunnskapspåfyll for elever, lærere, foreldre og andre støttespillere. DebioInfo overrakte diplomer til skolens ansatte, og hedret skolens innsats for en økologisk og bærekraftig satsning.


Video fra Gullfesten
GrønnPlan 2016-2017