Venneforeningen

Årsmøtet i Venneforeningen er skolens høyeste organ og består av foreldre, lærere og skolens venner. Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer, herunder skolestyret, barnehagestyret, stiftelsesstyrene m.fl. Årsmøtet mottar også rapporter om skolen drift og økonomi og fra alle skolens komiteer, i tillegg til Venneforeningen aktiviteter og drift. Det innkalles til årsmøte i mai hvert år. 

Hver klasse velger representanter til FAU, koordinering av dugnader og gjennomføring av julemarkedet.

Leder av Venneforeningen er Kristoffer Kolltveit.

(Klikk her for årets Venneforening.)
(Klikk her for oversikt over alle valgte foreldreroller 2019–20.)