Ukentlig testing på de videregående skolene i Moss blir utsatt til uke 19

Ukentlig testing på de videregående skolene i Moss blir utsatt til uke 19I forbindelse med den planlagte ukentlig testing av elever i de videregående skolene i Moss, har man støtt på noen tekniske utfordringer. Vi planlegger å ta i bruk hurtigtester i stedet, som gir svar i løpet av 15-20 minutter. Derfor trenger vi litt ekstra tid på å forberede dette, og vi utsetter dermed testingen med én uke og håper vi vil være i gang fra uke 19.

Moss kommune setter stor pris på at Sykehuset Østfold har gitt sin fulle tilslutning til å bruke gruppetesting (pooled PCR) i ukentlig testing av elever og ansatte ved de videregående skolene i Moss. Imidlertid har vi støtt på tekniske utfordringer som det vil ta lang tid å få løst. Dagens systemer for elektronisk dialog mellom sykehus og kommuner er basert på individuelle pasienter, ikke på grupper av personer slik som ved gruppetesting. Elektronisk bestilling av analyser, registrering av prøver og utsending av prøvesvar vil derfor ikke fungere for slike gruppetester, og å løse dette vil kreve store og tidkrevende systemendringer. Vi vil derfor gå over til å bruke individuelle hurtigtester som ikke skal analyseres ved sykehuset, forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus.
Vi opprettholder planen om at videregående skoler skal over på gult smittevernnivå fra og med mandag 3. mai.