Rutiner i forbindelse med Covid-19 pandemi

Rutiner i forbindelse med Covid-19 pandemi

Rutiner for handling når eleven/foresatt/ansatt/besøkende til skolen viser symptomer på luftsveisinfeksjoner under Covid 19 pandemi.

Opplever du symptomer på luftveisinfeksjon gjør du følgende:

• Hold deg hjemme fra skolen.
• Gi informasjon til klasselæreren/din kontakt person om fraværet.
• Undersøk dine (elevens) symptomer her på Helsenorge.no
• Lurer du på om du (eleven) skal testes tar kontakt med ditt lokale koronatestsenter. Moss har følgende nummer: 404 04 919. Alternativt kan man fylle ut nettskjemaet på Moss kommunes hjemmeside.
• Trenger du å testes book test hos din lokale testsenter.
• Forbli hjemme inntil du er symptomfri i 24 timer.
• Er testen positiv følges du (eleven) opp av helsepersonal og skolen informeres.

På helsenorge.no informere de om følgende:
• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme.

Skolen begrenser antall besøkende under pandemien av hensyn til alles smittevern.

Skolearbeid mens elever holdes hjemme med lettere symptomer.
Eleven er ikke syk i vanlig forstand og dermed vil få skoleoppgaver å fullføre hjemme i hjemmeperioden. Hvert trinn har løsninger på hvordan dette løses best for elevens alder.

Klikk her for informasjon fra Folkehelseinstitutt:

Les mer om symptom og forløp av covid-19:
Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19


Andre nyttige lenker:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/
https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Med venlig hilsen

Vivienne Moss Kravik
Daglig leder
Steinerskolen i Moss