Vi har fortsatt noen ledige plasser i 1.-klasse og skolen forøvrig. Søk plass eller ta kontakt!


En 13-årig læreplan


Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole. Læreplanen for steinerskolen er godkjent av utdanningsdirektoratet som er 13-årig utdanningsløp. Dette betyr at læreplanen for grunnskole og videregående opplæring henger sammen. For elever i steinerskolens grunnskole som ønsker studiespesialisering, kan Moss Videregående Steinerskole være et naturlig valg. Det kan også være et svært godt alternativ for ungdom fra andre skoler.