Pris på skolen 2019–20

Barnetrinn (1.–7.-klasse)     2395.-
Ungdomstrinn (8.–10.-klasse) 2595.-
Videregående 2150.-


Det er mulighet for å søke om søskenmoderasjon. 
Søknadsskjema finner du både under "Skjema" og ved å trykke deg inn på "Søk plass".


Priser for skolefritidsordningen skoleåret 2018 - 2019

Størrelse Med leksehjelp Uten leksehjelp Matpenger
5 dager i uken (100%) 2650 2770 290
dager i uken (80%) 2130 2230 232
dager i uken (60%) 1600 1700 174
dager i uken (40%) 1080 1180 116


Dagsplass: 250,- per dag. 350,- per dag i ferien og hvor SFO er åpent hele dagen.

SFO har en 12 måneders betalingsmodell. Hensikten er å spre kostnadene for den enkelte familie. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for alle barn utover første barn fra den enkelte familie på SFO og 25% søskenmoderasjon for første søskenbarn på skolen. 

Øvrige søsken får 50% moderasjon. Det kan søkes om redusert betaling både på skolen og SFO etter gjeldende regler. 

Det gis imidlertid ikke helt friplass, og minstebeløpet er kr 750,- per måned per barn. 


Frokost på SFO for barn som ikke har SFO-plass koster kr 30,- og faktureres etterskuddsvis.


Det er én måneds oppsigelsesfrist på SFO.