Alf Bjerke

Klasselærer 6 klasse.

alf.bjerke@steinerskolen.no

Anne Bente Ulfsrud

Klasselærer i 8.klasse, faglærer i matematikk, tysk og musikk i grunnskolen. Dirigent for barne- og ungdomskoret og leder av kompetansegruppen for kultur. Bakgrunn fra næringsliv, organisasjonsvirksomhet og voksenopplæring. Variert bakgrunn fra utdannelse og arbeidsliv med bachelorgrad som steinerpedagog med avgangsoppgaven «Rytme som fenomen i steinerskolen». Hun holder på med etterutdanning i matematikk, og fra før har hun utdannelse innen humanøkologi, markedsføring og rosenmetoden. Hun ble ansatt i 2010. 

anne.bente.ulfsrud@steinerskolen.no

Arne Øgaard

Klasselærer i Vg3 og faglærer i fysikk, kjemi, biologi, matematikk og samfunnslære. Han er elevenes rådgiver og er utdannet adjunkt og ernæringsfysiolog. Har undervist på Waldorf 3 og andre steinerpedagogiske kurs. 

 

arne.ogaard@steinerskolen.no

Brit Stensholt

Faglærer i eurytmi på barne- og ungdomstrinnet. Hun er utdannet lærer på Sagene Lærerskole. Har studert steinerpedagogikk på Emerson College og er utdannet eurytmist i München. Sistnevnte er nylig oppgradert til Bachelor i eurytmi i Oslo 2011. Hun har vært ansatt ved skolen siden 2005. 

brit.stensholt@steinerskolen.no

Idun Camilla Horne

Idun Camilla Horne er faglærer i norsk ved Moss videregående steinerskole, ansatt siden 2005. Hun er utdannet adjunkt med fordypning i nordisk språk og litteratur ved HiØ, og har også etterutdanning i IKT for lærere derfra. Hun har tatt steinerpedagogikk for videregående trinn (Waldorf 3) ved RSH. For tiden er hun i gang med en mastergrad i nordisk litteratur ved UiO. Tidligere har hun arbeidet ved Bytårnet skole i Moss. Camilla har fagtimer og perioder i norsk i de tre videregåendeklassene, og har ofte også årsoppgaveundervisningen i 2vg og 3vg. Hun er medlem av skolens markedsgruppe, og er lærerrepresentant i skolens styre. 

camilla.horne@steinerskolen.no

Christine Reier-Røberg

Klasselærer i Vg2 og faglærer i engelsk på videregående siden høsten 2012. Hun er utdannet ved RSH og HIVE med fordypning i fortellerkunst, religion og engelsk. Hun har jobbet som klasselærer ved Steinerskolen i Vestfold og kontakt- og som religonslærer på Fagerheim skole i Horten. 

christine.reier.rorberg@steinerskolen.no

Christine Benedicte Podhorny Røsaker

Cornelia Vogt

Trinnleder på barnetrinnet og klasselærer i 5.klasse med førskolelærerutdannelse fra RSH. Hun har dessuten psykologi mellomfag og pedagogikk grunnfag. Hun begynte ved skolen høsten 2011. 

cornelia.vogt@steinerskolen.no

Eli Lindberg

Klasselærer i 7. klasse og faglærer i matematikk. Hun er utdannet lærer fra RSH i Oslo og har arbeidet ved skolen siden 1999. 

eli.lindberg@steinerskolen.no

Francesca Ødegaard

Klasselærer i 10.klasse og faglærer i tysk, engelsk, historie, samfunnsfag og norsk. Hun er utdannet på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og har jobbet ved skolen siden 1987. 

francesca.oedegaard@steinerskolen.no

Grethe Fjeld

Underviser i håndarbeid på barne- og ungdomstrinnet. I tillegg har hun perioder i håndverk, i 1. vg., i perioder. Hun har Waldorf 2 i Steinerpedagogikk, og har arbeidet ved skolen siden 1995.

grethe.fjeld@steinerskolen.no

Jeanette Fenre

Klasselærer i 4. klasse. Hun er utdannet fra RSH i Oslo og har jobbet ved skolen siden 2001. 

jeanette.fenre@steinerskolen.no

Jens Nitter

Klasselærer i Vg1, faglærer i kjemi, biologi ,geografi og matematikk på videregående. 

jens.nitter@steinerskolen.no

Karl-Ivar Abrahamsen

Ansvarlig for spesialpedagogikk på barnetrinnet, faglærer i gym og engelsk på barne- og ungdomstrinnet, assistent i timer og ved Fritidshjemmet 

karl.ivar.abrahamsen@steinerskolen.no

Kenneth Thomassen

Skolegartner, ansvarlig for skolehagen og skjøtsel av skolens uteområder. Han er utdannet arborist og gartner. Han ble ansatt i 2011. 

kenneth.thomassen@steinerskolen.no

Lars Erik Pedersen

Spes.ped.ansvarlig. Underviser i matematikk, psykologi og gir ulike timer med spesialpedagogikk.Han har embetseksamen i spesialpedogogikk i emnet sosio-emosjonelle vansker. Psykologi og krimonologi grunnfag. Waldorf 2. Han har jobbet på skolen siden 2003. 

lars.erik.pedersen@steinerskolen.no

Mai-Britt Unger

Klasselærer for 2. klasse fra høsten 2015. Faglærer i engelsk på grunnskolen. Mandatmedlem i Grønt Råd og Birøkter for skolens bikuber. Lærernes representant i skolens styre. Rådsrepresentant. Utdannet ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, og har bachelor i steinerpedagogikk. Har i tillegg et ettårig studie i billedkunstfag på RSH. Har arbeidet på skolen siden 2007, og har sommeren 2015 avsluttet et skoleløp med samme klasse fra 2. til 9. klasse. 

mai-britt.unger@steinerskolen.no

Maren Thue

Marilena Zlatanou

Marilena er dirigent for storekoret og kammerkoret på høstadiet. Hun underviser i musikkhistorie og leder musikkprosjektet i Vg2. Hun er lektor i musikk. Utdannet i Hellas, Guildhall School of Music and Drama i London, Østlandets Musikkkonservatorium og Statens Operahøyskole. 

marilena@zlatanou.net

Merete Lunde-Halling

Gymnastikklærer og sosiallærer. Hun har utdannelse i treningslære, anatomi og fysiologi. Hun har sosialpedagogisk grunnkurs, Waldorf 2 og holder på med en bachelorgrad innen sosialpedagogikk på RSH. Hun har jobbet på skolen siden 2003. 

merete.lunde.halling@steinerskolen.no

Merethe Thorbjørnsen

Faglærer på barnetrinnet og assistent i 1.klasse. 

merethe.thorbjornsen@steinerskolen.no

Odd Lindbråten

Klasselærer Vg3 og faglærer på atelieret. Høyskolelektor, faglærer i billedkunst ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og ved Rudolf Steinerskolen i Moss (ansatt i 1981). Underviser i tegning, maling, skulptur, grafikk, scenografi, arkitektur, kunsthistorie og arkitekturhistorie. Foredrags- og kursholder i sammenlignende kunst- og kulturhistorie. Arbeidet med utformingen av skolebyggene fra starten i 1981 til dags dato. (Arbeider for tiden med tilbygg til barnehagen og nytt videregående bygg.) 

odd.lindbraten@steinerskolen.no

Per Sverre Mobech-Hanssen

Per Sverre er utdannet sosialantropolog fra universitetet i Oslo. Han var tidligere ansatt på Rosenvilde videregående skole i Bærum. Han underviser i spansk, samfunnsfag, religion, historie og engelsk fra 9.kl til 3. videregående. 

per.sverre.mobech-hanssen@steinerskolen.no

Renate Aase

Faglærer i norsk og spesialundervisning. Spesped 1 fra Høyskolen i Østfold og tre år med kunstutdannelse. Hun har jobbet på skolen siden 2006. 

renate.aase@steinerskolen.no

Rune Boutroue Bekkhus

Faglærer i musikk, ungdomskorets dirigent og vikar på alle trinn. Han er pianist og komponist og akkompagnerer skolens konserter. 

rune.bekkhus@steinerskolen.no

Sara Palm

Klasselærer i 3.klasse.Utdannet ved RSH. Ansatt ved skolen 2012. 

sara.palm@steinerskolen.no

Tom Kjemperud

Trinnleder på mellomtrinnet og klasselærer i 9.klasse. Underviser i håndverk, sløyd og smie på ungdomstrinn og i videregående. Han har periodeundervisning i kjemi og zoologi og valgfag musikk med band. Han har også timer med enkeltelever. Tom var med å bygge Steinerskolen i Moss i 1985 og har jobbet her siden. 

tom.kjemperud@steinerskolen.no

Tone Sølberg

Klasselærer i 1. klasse. Er utdannet ved Statens Lærerhøgskole i Forming i Oslo, med drama og teaterkommunikasjon som adjunktsutdanning. Har også reklametegnerutdanning. Hun har fullført Waldorf 2 i Steinerpedagogikk, har arbeidet ved skolen siden 1998 og har dessuten bygget opp skolens keramikkverksted. 

tone.solberg@steinerskolen.no

Trygve Mjøen

Trinnleder videregående. Faglærer i eurytmi og teater. 

trygve.mjoen@steinerskolen.no

Anders Levik

Han underviser i sløyd og instrumentmaking, er vaktmester og trubadur.

anders.levik@steinerskolen.noÅsa Gan Schweder

Faglærer i kunst og håndverk på videregående trinn. Underviser i papir- og bokkunst, illustrasjon, design og dukketeater. 

Åsa er barnebokforfatter og illustratør, Hun har en Mastergrad i illustrasjon og design fra Royal College of Art i London, og en Mastergrad i Filosofi fra Birkbeck College, London University, samt pedagogisk etterutdanning (PPU) fra høgskolen i Oslo. Hun har tidligere undervist i bokkunst ved Oslo kunstfagskole (NISS) og i kunst og håndverk ved blant annet Rosenvilde Videregående skole. Hun har vært ansatt ved skolen siden 2015.

asa.schweder@steinerskolen.no


Carina Gunnarsen

Karl-Ivar Abrahamsen

Ansvarlig for spesialpedagogikk på barnetrinnet, faglærer i gym og engelsk på barne- og ungdomstrinnet, assistent i timer og ved Fritidshjemmet 

karl.ivar.abrahamsen@steinerskolen.no

Lars Kildahl

Lars jobber på skolen som spesialpedagog og har vært ansatt siden april 2013. Av bakgrunn er han utdannet barnevernspedagog fra UiS og har jobbet flere år som miljøterapeut. 

lars.kildahl@steinerskolen.no

 Lars Erik Pedersen

Spes.ped.ansvarlig. Underviser i matematikk, psykologi og gir ulike timer med spesialpedagogikk.Han har embetseksamen i spesialpedogogikk i emnet sosio-emosjonelle vansker. Psykologi og krimonologi grunnfag. Waldorf 2. Han har jobbet på skolen siden 2003. 

lars.erik.pedersen@steinerskolen.no

Merete Lunde-Halling

Renate Aase

Faglærer i norsk og spesialundervisning. Spesped 1 fra Høyskolen i Østfold og tre år med kunstutdannelse. Hun har jobbet på skolen siden 2006. 

renate.aase@steinerskolen.no

Siri Høgberg

Siri er utdannet førskolelærer og har tilleggsutdanning helsepedagogikk og fra RSH. Hun arbeider hovedsakelig med spesialpedagogikk og har jobbet ved skolen siden 1993. 

siri.hogberg@steinerskolen.no

Thor Thorvaldsen

Thor jobber som assistent ved skolen og er tilknyttet skolens spesialpedagiske avdeling. Han har jobbet ved skolen siden 2010. 

thor.thorvaldsen@steinerskolen.no

Emma Bjørnli

Leder av Fritidshjemmet (SFO). Emma har pedagogisk utdannelse som morsmålslærer i russisk. Hun har arbeidet ved skolen siden 2003. 

emma.bjornli@steinerskolen.no

Anita Lykke Johansson

Ansatt ved SFO. 

anita.lykke.johansson@steinerskolen.noArne Øgaard

Han gir råd om skolevalg etter 10. klasse og hjelper til med søking til offentlige skoler.

Han gir råd om utdanningsmuligheter etter videregående.

Han gir råd til og svarer på spørsmål fra elever og foreldre som søker til Rudolf Steinerskolen i Moss

Kontaktes på tlf 69 27 85 85

eller helst på 
arne.ogaard@steinerskolen.no

Merete Lunde-Halling

Når livet kan være litt ekstra vanskelig og utfordrende er jeg en du kan ta kontakt med.

En sosiallærer har mange arbeidsoppgaver. Det kan være tett oppfølging av elever med sosiale utfordringer, men også faglige eller personlige forhold i og utenfor skolen som både elev og foresatte trenger hjelp og veiledning til. Både elever og foresatte er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor.

Som sosiallærer har jeg kunnskap om lovverk og hjelpeapparatet, og jeg samarbeider med andre hjelpeinstanser ved behov. Det kan være; Ppt, Bup, helsesøster, psykolog, lege mm.

Kontakt sosiallærer:

Mobil:45005512

merete.lunde.halling@steinerskolen.no

merete.lunde.halling@gmail.com

_____________________________________

Her er litt lovdata om sosiallærerens rolle:

§ 22-2.Sosialpedagogisk rådgiving.

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å:

- klarleggje problem og omfanget av desse

- kartleggje kva skolen kan medverke til, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen

- finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse.

Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlege og emosjonelle problem.Personalet på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstansar utanfor skolen og heimen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven (Lovdata, 2009)

Hilsen fra

Merete Lunde Halling

Anne Grethe Hoel

Hun vil ha kontortid på skolen på mandager dette skoleåret.


Vivienne Moss Kravik

Rektor og daglig leder ved skolen. Utdannet som historie- og engelsklærer ved University of Stirly og UiO. Har tatt Waldorf III ved RSH og er adjunkt med tillegg. Hun underviser elevene på ungdomstrinnet og videregående i engelsk og historie. Hun har deltatt aktivt i skolens liv siden hun begynte å jobbe her i 1993. 

vivienne.kravik@steinerskolen.no

Lars Erik Pedersen

Spes.ped.ansvarlig. Underviser i matematikk, psykologi og gir ulike timer med spesialpedagogikk.Han har embetseksamen i spesialpedogogikk i emnet sosio-emosjonelle vansker. Psykologi og krimonologi grunnfag. Waldorf 2. Han har jobbet på skolen siden 2003. 

lars.erik.pedersen@steinerskolen.no

Trygve Mjøen

Trinnleder videregående. Faglærer i eurytmi og teater. 

trygve.mjoen@steinerskolen.no

Tom Kjemperud

Trinnleder på mellomtrinnet og klasselærer i 9.klasse. Underviser i håndverk, sløyd og smie på ungdomstrinn og i videregående. Han har periodeundervisning i kjemi og zoologi og valgfag musikk med band. Han har også timer med enkeltelever. Tom var med å bygge Steinerskolen i Moss i 1985 og har jobbet her siden. 

tom.kjemperud@steinerskolen.no

Cornelia Vogt

Trinnleder på barnetrinnet og klasselærer i 5.klasse med førskolelærerutdannelse fra RSH. Hun har dessuten psykologi mellomfag og pedagogikk grunnfag. Hun begynte ved skolen høsten 2011. 

cornelia.vogt@steinerskolen.no

Anne Johansen

Sekretær.

moss@steinerskolen.noLeken Leken Leken Leken Leken
Administasjon

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Lars Erik Pedersen

Ass. daglig leder

Idun Camilla Horne

Trinnleder V.G.S.

Karl-Ivar Abrahamsen

Trinnleder B.T

Merete Lunde-Halling

Trinnleder U.T.

Lærere

Alf Bjerke

Klasselærer

Anne Bente Ulfsrud

Faglærer

Arne Øgaard

Faglærer V.G.S

Åsa Gan Schweder

Faglærer

Birger Olsen

Vaktmester

Eli Lindberg

Klasselærer

Eva Cecilie Godager

Faglærer

Grethe Fjeld

Faglærer

Idun Camilla Horne

Faglærer V.G.S.

Jeanette Fenre

Klasselærer

Jens Nitter

Klasselærer V.G.S.

Karl-Ivar Abrahamsen

Faglærer

Kristina Karatas

Faglærer

Lars Erik Pedersen

Ass. daglig leder

Mai-Britt Unger

Klasselærer

Maren Thue

Klasselærer

Anne Marie Rimstad Fredriksen

Klasselærer

Merete Lunde-Halling

Faglærer

Michael Seddon

Klasselærer

Per Sverre Mobech-Hanssen

Faglærer

Renate Aase

Klasselærer

Runa Viktoria Lunde

Faglærer

Rune Boutroue Bekkhus

Faglærer

Sara Palm

Klasselærer

Tom Kjemperud

Klasselærer

Trygve Mjøen

Klasselærer

Tone Sølberg

Klasselærer
Spesialpedagoger

Carina Gunnarsen

Spes.ped.

Eirin C. Frøland

Spes.ped.

Karl-Ivar Abrahamsen

Spes.ped. 

Lars Kildahl

Miljøterapeut

Lars Erik Pedersen

Ass. daglig leder

Linda Figenskau

Spes.ped.

Renate Aase

Klasselærer

Merete Lunde-Halling

Spes.ped.

Thor Thorvaldsen

Miljøarbeider
Fritidshjemmet / SFO

Anita Lykke Johansson

Ansatt ved SFO

Emma Bjørnli

Leder SFO
Helsesøster, rådgiver og sosiallærer 

Kjersti Nøkleberg

Helsesykepleier

Arne Øgaard

Rådgiver

Merete Lunde-Halling

Sosialpedagogisk rådgiver