1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

Barneskolen - Verdens fortellinger


Barneskolen omfatter klassene 1.–7. trinn. 

Steinerskolen har en anerkjent pedagogikk for å lære elevene å lese, skrive og regne. Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen. 

En jevn fordeling mellom teoretiske, kunstneriske og praktiske fag bidrar til å gi en helhetlig og allsidig undervisning som ivaretar intensjonen om at elevene skal 
delta på en aktiv og kreativ måte i sin egen læring.

Alle skoledagene begynner med to sammenhengende timer som vi kaller hovedfag. Et hovedfag strekker seg over en periode på 2–4 uker.  
Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, for eksempel matematikk, norsk og historie.

I steinerskolen har praktiske og kunstneriske fag fått stor plass på alle klassetrinnene.
Ved siden av at kunst og håndverk har egne timer, blir også teoretisk lærestoff  bearbeidet gjennom ulike kunstneriske aktiviteter. 
Kunst- og håndverksfag  appellerer til elevenes kreativitet og åpner for at de kan komme i et indre skapende forhold til undervisningsstoffet.