Ungdomsskolens elevråd for skoleåret 2016-17 består av:

6kl - Selma og Tristan

7kl - Sunniva og Ludvig

8kl - Anne og Darian

9kl - Mirina og Rich (Elise og Mathias er varamedlemmer)

Lærer Rune Boutroue Bekkhus bistår.